6 podobieństw i różnic między modułami a kontenerami (Cz. 1)

Bardzo często słowa “kontener” oraz “moduł” używane są naprzemiennie, a internauci, mając na myśli dwie różne konstrukcje, mówią o nich jak o synonimach. Pomimo że łączy je wiele wspólnych cech, to równie dużo różni obie konstrukcje. Dziś skupimy się na podobieństwach obu rozwiązań. Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu, w którym wymieniliśmy wszystkie największe podobieństwa między modułami a kontenerami.

Historia

Ich historia sięga początków XX wieku, kiedy to ich pierwsze modele zaczęły pojawiać się w Stanach Zjednoczonych – a dokładniej, w Nowym Jorku. Później pojawiły się w Europie, gdzie używane były do transportu bagażu pasażerów pociągów. Z kolei transport kontenerowy możemy zawdzięczać Amerykanowi M. McLean, który za cel objął przebudowę tankowca w pierwszy na świecie kontenerowiec. Początkowo używane były głównie do przewozu frachtem morskim, z kolei wraz z upływem czasu ich zastosowanie uległo znacznemu poszerzeniu, a same konstrukcje zaczęto przewozić w systemie door-to-door.

 

Oczywisty wspólny mianownik

Zarówno kontenery, jak i moduły wykonane są z konstrukcji stalowej, która stanowi ramę nośną. Oba wykonane są również z gotowych prefabrykatów, co niesie za sobą sporo korzyści, o których wspominamy w dalszych częściach artykułu.

 

Krótki czas realizacji

Przede wszystkim, z uwagi na użycie wspominanych już gotowych prefabrykatów, czas budowy konstrukcji jest krótki. Przykładowo, czas budowy obiektu z gotowych modułów może zająć nawet 50% mniej czasu niż w wypadku tradycyjnego budownictwa – niemniej jednak dokładny czas realizacji zależy od danego zamówienia, np. powierzchni obiektu czy zastosowanych instalacji. Dużym plusem jest fakt, że produkcję fabrykatów można rozpocząć jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, co jest ogromną oszczędnością czasu. Podczas gdy pojedyncze elementy konstrukcji zostają produkowane, inwestor może skupić się na innych kwestiach związanych z budową danego obiektu. Ponadto, z uwagi na użycie prefabrykatów niemalże całkowicie wykluczamy wszelkie przestoje związane np. z pogodą. Co więcej, wznoszenie gotowych do użytku konstrukcji odbywa się szybko oraz łatwo - w większości zamówień wystarczy jedynie ekipa monterów oraz dźwig.

Szerokie możliwości przebudowy i małe ograniczenia

Z uwagi na specjalną konstrukcję, zarówno kontenery, jak i moduły z reguły można dowolnie przebudowywać, a nawet tworzyć kondygnacje. Moduły mogą służyć również do rozbudowywania obiektów. Aktualnie, jest to bardzo popularne rozwiązanie. W odróżnieniu od tradycyjnego budownictwa, gotowe prefabrykaty znacznie minimalizują utrudnienia budowlane. Oszczędzimy sobie wtedy dużo kurzu i hałasu związanego z remontem, a przede wszystkim eliminujemy dużą ilość śmieci i odpadów generowanych podczas tradycyjnych budów. Co więcej, takie konstrukcje mogą znaleźć się niemalże wszędzie - ograniczenia dotyczące warunków gruntowych są niskie i obiekty mogą być stawiane nawet na gruntach o słabej nośności.

Łatwość transportu kontenerów i modułów

Jednym z atrybutów tego rodzaju rozwiązań jest dość spora mobilność. Nie dość, że mogą zostać one dowolnie skalowane i rozbudowywane, to jeszcze mogą być również łatwo transportowane. Z uwagi na charakter konstrukcji, prefabrykowane obiekty można również łatwo montować i rozmontować.

Oszczędność czasu

Zarówno w wypadku modułów, jak i kontenerów, z reguły wszystkie elementy konstrukcji pochodzą od jednego dostawcy. Są to elementy powtarzalne, dla których można zminimalizować błędy produkcyjne. Oznacza to, że inwestor może oszczędzić dzięki temu sporo czasu, ale nie tylko. Zyskuje również pewność, że każda z części przejawia tę samą wysoką jakość wykonania.

Oszczędność kosztów

W odróżnieniu od tradycyjnego budownictwa takie rozwiązanie jest bardzo opłacalne. Odchodzi bowiem duża część kosztów odpowiedzialna za robociznę czy sprzęt niezbędny do budowy obiektu. Ponadto, dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii do wytwarzania konstrukcji, moduły wyróżnia duża energooszczędność oraz niskie koszty eksploatacji.