Budownictwo modułowe a tradycyjne - porównanie

Czas realizacji

Budownictwo tradycyjne charakteryzuje się dłuższym zajęciem placu budowy w porównaniu do obiektów budowanych modułowo. Dzięki technologii modułowej znaczna ilość prac odbywa się w zakładzie prefabrykacji, w związku z tym równocześnie mogą być prowadzone prace wykonawcze obiektów, przygotowanie fundamentów pod obiekty oraz prace związane z uzbrojeniem terenu.  Taki sposób realizacji inwestycji powoduje zmniejszenie łącznego czasu wykonania obiektu.

 

Ochrona środowiska

Budownictwo modułowe charakteryzuje się dużo niższym całkowitym wpływem na środowisko w porównaniu do konstrukcji budowanych w sposób tradycyjny. Wykonywanie obiektów w zakładzie produkcyjnym pozwala na zredukowanie odpadów powstałych na hali - jest to możliwe dzięki posiadaniu pojemników do segregacji odpadów, a także zredukowanie ingerencji na placu budowy.

 

Jeden projektant i wykonawca

Nasze obiekty modułowe wykonywane są od początku do końca w jednym zakładzie prefabrykacji przez wykwalifikowanych pracowników. Proponujemy kompleksowe wykonanie obiektów: od projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i przekazania kluczy nowemu właścicielowi. Dzięki temu spada znacznie ilość kolizji instalacji oraz zmian dokonywanych w gotowym projekcie. Każda z inwestycji, od pierwszego kontaktu z inwestorem aż do przekazania obiektu ma przypisanego koordynatora projektu.

Budownictwo modułowe a szkieletowe - porównanie

Oferowane rozwiązania

Budownictwo szkieletowe najczęściej nie jest wykonywane na hali produkcyjnej. Głównymi materiałami tworzącymi konstrukcję są drewno, rzadziej stal. W budownictwie szkieletowym najczęściej wykonywane są dachy spadowe. W budownictwie modułowym umożliwione jest piętrowanie modułów lub też dostawienie i szybkie połączenie modułów zgodnie z życzeniem inwestora.

 

Czas realizacji

Poprzez wykonywanie obiektów szkieletowych na placach budów, nie zapewniają one takiej oszczędności czasu, jaką oferuje budownictwo modułowe. Aby wykonać obiekt w konstrukcji szkieletowej, należy wykonać fundament, a następnie wykonać obiekt. Problem ten nie występuje w budownictwie modułowym, gdzie oba te aspekty mogą być wykonywane jednocześnie – na placu budowy oraz na hali produkcyjnej.